ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εναλλακτική Ανανεώσιμη Ενέργεια

Ένα από τα μακροπρόθεσμα οράματα της Aries Energy & Transport Corp ήταν να συμμετέχει ενεργά στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Όμιλος έχει επενδύσει σε εναλλακτικούς ενεργειακούς πόρους, γνωστούς ως Φωτοβολταϊκά Πάρκα (Ηλιακή Ενέργεια).


Από το 2012, ο Όμιλος έχει σχηματίσει δύο εταιρείες, Solar Anaplasia EE και InterEnterprise. Μαζί και οι δύο εταιρείες λειτουργούν πέντε (5) φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τέσσερις (4) από τους οποίους λειτουργούν στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, που βρίσκεται στη νότια περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη και ένα (1) στο νησί της Ρόδου στη περιοχή Γαιών Εφταιμάτι Ασκληπιείου Ρόδου .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ Φ / Β ΠΑΡΚΑ

Αναφορικά με τις τέσσερις (4) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της Κρήτης, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της είναι 310 kWh και παράγει περίπου 513.000 kWh πράσινης ενέργειας ετησίως. Με την παραγωγή αυτή, το αποτύπωμα άνθρακα μπορεί να μειωθεί κατά 425,20 τόνους ετησίως. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί με τις εκπομπές CO2 που εκλύουν στην ατμόσφαιρα.

Από την ίδρυσή της έχουν δημιουργηθεί πάνω από 3.000.000 kWh πράσινης ενέργειας,εξοικονομώντας περισσότερους από 2.487 τόνους CO2 .


Μια άλλη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ενσωματώθηκε στο νησί της Ρόδου, έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 100 kWp που παράγει περίπου 180.000kWp πράσινης ενέργειας ανά έτος. Με την παραγωγή αυτή είμαστε σε θέση να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα κατά 17.000 τόνους CO2 κάθε χρόνο. Συνολικά, από την έναρξη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, έχουμε καταφέρει να παράγουμε περισσότερα από 1.134.702,30 kWh πράσινης ενέργειας, εξοικονομώντας περισσότερους από 230,000 τόνους CO2.

.
COOKIE DIALOG